s'amuse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła s'amuse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też amuser

amuse-gueule <pl amuse-gueule, amuse-gueules> [amyzɡœl] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła s'amuse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

s'amuse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła s'amuse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

amuse-gueule <amuse-gueule(s)> [amyzgœl] RZECZOW. m inf

Tłumaczenia dla hasła s'amuse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

s'amuse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文