longer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła longer w angielski»francuski słowniku

I.long [Brit lɒŋ, Am lɔŋ, lɑŋ] RZECZOW. (syllable, signal)

1. long (lengthy, protracted):

2. long (in expressions of time):

3. long (in measuring):

20 m long

4. long (in expressions of distance):

1. long (a long time):

year-long [Brit ˈjɪəlɒŋ, Am ˈjɪrlɔŋ] PRZYMIOT.

longer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła longer w angielski»francuski słowniku

longer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

longer Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła longer w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文