couché w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła couché w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też coucher

1. coucher (s'allonger):

1. coucher (s'allonger):

couche-culotte <pl couches-culottes> [kuʃkylɔt] RZECZOW. ż

couche-tard <pl couche-tard> [kuʃtaʀ] RZECZOW. mf inf

couche-tôt <pl couche-tôt> [kuʃto] RZECZOW. mf inf

sous-couche <pl sous-couches> [sukuʃ] RZECZOW. ż

marie-couche-toi-là <pl marie-couche-toi-là> [maʀikuʃtwala] RZECZOW. ż slang, péj

Tłumaczenia dla hasła couché w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

couché w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła couché w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

couche-culotte <couches-culottes> [kuʃkylɔt] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła couché w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

couché Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

couché z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文