rough w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rough w angielski»francuski słowniku

I.rough up CZASOW. [Brit rʌf -, Am rəf -] inf (rough [sb] up, rough up [sb])

rough w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rough w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła rough w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rough Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to cut up rough Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文