sketch w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sketch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.sketch [Brit skɛtʃ, Am skɛtʃ] CZASOW. nieprzech. (as art, hobby)

I.sketch in CZASOW. [Brit skɛtʃ -, Am skɛtʃ -] (sketch in [sth], sketch [sth] in)

I.sketch out CZASOW. [Brit skɛtʃ -, Am skɛtʃ -] (sketch out [sth], sketch [sth] out)

Tłumaczenia dla hasła sketch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sketch w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sketch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła sketch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sketch Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文