plan w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plan w angielski»francuski słowniku

1. plan (arrangements):

III.plan <part prés planning; prét, part passé planned> [Brit plan, Am plæn] CZASOW. przech.

IV.plan <part prés planning; prét, part passé planned> [Brit plan, Am plæn] CZASOW. nieprzech.

plan w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plan w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

instal(l)ment plan COM → hire purchase

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła plan w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plan Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

plan Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła plan w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文