schedule w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła schedule w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.schedule [Brit ˈʃɛdjuːl, ˈskɛdjuːl, Am ˈskɛdʒəl] RZECZOW.

1. schedule:

schedule ADMIN, COM, CONSTR

II.schedule [Brit ˈʃɛdjuːl, ˈskɛdjuːl, Am ˈskɛdʒəl] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła schedule w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

schedule w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła schedule w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła schedule w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

schedule Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文