charges w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła charges w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. charge LAW:

6. charge (control):

to be in charge MILIT

1. charge:

charge COM, FIN customer

Tłumaczenia dla hasła charges w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

charges w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła charges w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła charges w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

charges Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to reverse the charges Brit, Kan TEL

charges z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文