droits w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła droits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt] PRZYMIOT.

1. droit:

II.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt] PRZYSŁ.

droit aller, rouler:

1. droit (prérogative):

il a eu droit à une amende iron

1. droit (opposé à gauche):

droit fil fig
right of way Brit
labour law Brit
labour law Brit

VI.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt]

passe-droit <pl passe-droits> [pasdʀwɑ] RZECZOW. m

ayant droit <pl ayants droit> [ɛjɑ̃dʀwa] RZECZOW. m

droit-de-l'hommiste [dʀwɑdlɔmist] RZECZOW. m,ż péj

Tłumaczenia dla hasła droits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

droits w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła droits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

droit(e) [dʀwa, dʀwat] PRZYMIOT.

passe-droit <passe-droits> [pɑsdʀwa] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła droits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

droits Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

droits Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文