commercial w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła commercial w angielski»francuski słowniku

I.commercial [Brit kəˈməːʃ(ə)l, Am kəˈmərʃəl] RZECZOW.

II.commercial [Brit kəˈməːʃ(ə)l, Am kəˈmərʃəl] PRZYMIOT.

commercial w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła commercial w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła commercial w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

commercial Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

représentant(e) m (ż)
société écran ECON, COM
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文