vehicle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vehicle w angielski»francuski słowniku

vehicle [Brit ˈviːɪk(ə)l, Am ˈviək(ə)l, ˈviˌhɪk(ə)l] RZECZOW.

vehicle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vehicle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vehicle [ˈvɪəkl, Am ˈvi:ə-] RZECZOW. form (method of transport)

Tłumaczenia dla hasła vehicle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vehicle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

vehicle z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文