launch w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła launch w angielski»francuski słowniku

I.launch [Brit lɔːn(t)ʃ, Am lɔn(t)ʃ, lɑn(t)ʃ] RZECZOW.

II.launch [Brit lɔːn(t)ʃ, Am lɔn(t)ʃ, lɑn(t)ʃ] CZASOW. przech.

III.launch [Brit lɔːn(t)ʃ, Am lɔn(t)ʃ, lɑn(t)ʃ] CZASOW. nieprzech.

hard launch [ˈhɑːd lɔːn(t)ʃ, Amˈhɑrd ˌlɔntʃ] RZECZOW. COM

soft launch [ˈsɒft lɔːn(t)ʃ, Amˈsɔftˌ lɔntʃ] RZECZOW.

launch w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła launch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła launch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

launch Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文