soft w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła soft w angielski»francuski słowniku

1. soft (yielding, not rigid or firm):

soft SPORT, HORSE
léger/-ère
moelleux/-euse

soft → softly

Zobacz też softly

II.soft-pedal <part prés etc soft pedalling, soft pedalled Brit soft pedaling, soft pedaled Am > CZASOW. nieprzech.

soft-spoken [Brit sɒftˈspəʊk(ə)n, Am ˈsɔft ˈˌspoʊkən] PRZYMIOT.

soft w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła soft w angielski»francuski słowniku

II.soft pedal <Brit -ll-, Am -l-> CZASOW. nieprzech. MUS

soft Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be a soft touch inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文