consonant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła consonant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.consonant [Brit ˈkɒns(ə)nənt, Am ˈkɑnsənənt] RZECZOW. LING

II.consonant [Brit ˈkɒns(ə)nənt, Am ˈkɑnsənənt] PRZYMIOT. form

Tłumaczenia dla hasła consonant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

consonant w słowniku PONS

consonant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文