voile w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła voile w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.voile [vwal] RZECZOW. ż NAUT

voile blanc METEO

I.voilé (voilée) [vwale] CZASOW. pp

voilé → voiler

II.voilé (voilée) [vwale] PRZYMIOT.

Zobacz też voiler

grand-voile <pl grand(s)-voiles> [ɡʀɑ̃vwal] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła voile w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
veil FASHION, REL

voile w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła voile w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

voilé1(e) [vwale] PRZYMIOT. (couvert d'un voile, dissimulé)

voilé2(e) [vwale] PRZYMIOT. (déformé)

Tłumaczenia dla hasła voile w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

voile Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

char m à voile

voile Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文