hide w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.hide <prét hid; part passé hidden> [Brit hʌɪd, Am haɪd] CZASOW. przech.

III.hide <prét hid; part passé hidden> [Brit hʌɪd, Am haɪd] CZASOW. nieprzech.

I.hide away CZASOW. [Brit hʌɪd -, Am haɪd -] (hide [sth] away, hide away [sth])

Tłumaczenia dla hasła hide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
jouer à cache-cache lit, fig
hide Brit
to hide (à from)

hide w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.hide2 <hid, hidden> [haɪd] RZECZOW. Brit, Aus

Tłumaczenia dla hasła hide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hide Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文