dehors w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dehors w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. dehors (hors de son domicile):

to sack Brit inf

III.dehors <pl dehors> [dəɔʀ] RZECZOW. m

3. dehors (hors de):

bout-dehors <pl bouts-dehors> [budəɔʀ] RZECZOW. m NAUT

par-dehors [paʀdəɔʀ] PRZYSŁ. (par l'extérieur)

Tłumaczenia dla hasła dehors w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dehors w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dehors w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dehors w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dehors Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文