l'école w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'école w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

Zobacz też École, Grande école

navire-école <pl navires-écoles> [naviʀekɔl] RZECZOW. m

avion-école <pl avions-école> [avjɔ̃ekɔl] RZECZOW. m

bateau-école <pl bateaux-écoles> [batoekɔl] RZECZOW. m

auto-école <pl auto-écoles>, autoécole <pl autoécoles> [otoekɔl] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła l'école w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'école w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'école w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

autoécole, auto-école [otoekɔl] <auto-écoles> RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła l'école w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

l'école Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

l'école Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文