boys' w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła boys' w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. boy (young male):

when I was a boy
a new boy (gen) SCHOOL
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła boys' w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

boys' w słowniku PONS

boys' Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

the boys in blue Brit inf
the/our boys MILIT
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文