enfants w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła enfants w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

petits-enfants [p(ə)tizɑ̃fɑ̃] RZECZOW. mpl

arrière-petits-enfants [aʀjɛʀpətizɑ̃fɑ̃] RZECZOW. mpl

1. enfant:

enfant (très jeune) ADMIN, TRANSP

Zobacz też vérité

1. vérité (gén):

Tłumaczenia dla hasła enfants w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

enfants w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła enfants w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

beaux-enfants [bozɑ̃fɑ̃] RZECZOW. mpl

petits-enfants [p(ə)tizɑ̃fɑ̃] RZECZOW. mpl

arrière-petits-enfants [aʀjɛʀpətizɑ̃fɑ̃] RZECZOW. mpl

Zwroty:

femme-enfant <femmes-enfants> [famɑ̃fɑ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła enfants w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

enfants Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

enfants Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文