trouvé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trouvé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też trouver

2. trouver (découvrir en cherchant):

4. trouver (voir):

5. trouver (estimer):

2. trouver (découvrir en cherchant):

4. trouver (voir):

5. trouver (estimer):

Zobacz też chaussure

1. chaussure:

shoe shop Brit
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła trouvé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

trouvé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła trouvé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła trouvé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

trouvé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文