cassé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cassé w francuski»angielski słowniku

Zobacz też casser, Blanc

1. casser (briser):

casser la figure inf ou la gueule slang à qn
to beat sb up inf

3. casser (se blesser):

to fall over Brit
to come a cropper Brit inf
to have a scrap inf
se casser la tête inf ou le cul slang à faire qc
casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
to bug sb inf
il nous les casse vulg sl
to nosh Brit inf
to chock Am inf

Blanc (Blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] RZECZOW. m (ż)

I.casse [kɑs] RZECZOW. m slang

I.casse-pieds, casse-pied <pl casse-pieds> [kaspje] inf PRZYMIOT.

II.casse-pieds, casse-pied <pl casse-pieds> [kaspje] inf RZECZOW. mf

casse-couilles, casse-couille <pl casse-couilles> [kaskuj] RZECZOW. mf vulg sl

casse-croûte, casse-croute <pl casse-croûte, casse-croutes> [kaskʀut] RZECZOW. m

1. casser (briser):

casser la figure inf ou la gueule slang à qn
to beat sb up inf

3. casser (se blesser):

to fall over Brit
to come a cropper Brit inf
to have a scrap inf
se casser la tête inf ou le cul slang à faire qc
casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
to bug sb inf
il nous les casse vulg sl
to nosh Brit inf
to chock Am inf

Zobacz też sucre, omelette

rock

omelette [ɔmlɛt] RZECZOW. ż GASTR

casse-noisettes, casse-noisette, casse-noix <pl caisse-noisettes, caisse-noix> [kasnwazɛt, kasnwa] RZECZOW. m

I.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku] PRZYMIOT.

II.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku] RZECZOW. mf (personne)

III.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku] RZECZOW. m (lieu)

IV.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku]

casse-pipe <pl casse-pipe, casse-pipes> [kaspip] RZECZOW. m slang

I.casse-gueule <pl casse-gueule, casse-gueules> [kasɡœl] slang PRZYMIOT.

II.casse-gueule <pl casse-gueule, casse-gueules> [kasɡœl] slang RZECZOW. m

cassé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cassé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

casse-noix [kɑsnwɑ] RZECZOW. m inv

casse-tête [kɑstɛt] RZECZOW. m inv

I.casse-pieds [kɑspje] inv PRZYMIOT. inf

II.casse-pieds [kɑspje] inv RZECZOW. mf inf

casse-cou [kɑsku] RZECZOW. m inv inf

casse-croûte [kɑskʀut] RZECZOW. m inv

I.casse-gueule [kɑsgœl] inv PRZYMIOT. inf

II.casse-gueule [kɑsgœl] inv RZECZOW. m inf

Tłumaczenia dla hasła cassé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cassé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文