verres w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła verres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

essuie-verres, essuie-verre <pl essuie-verres> [esɥivɛʀ] RZECZOW. m

Zwroty:

Zobacz też casser

1. casser (briser):

casser la figure inf ou la gueule slang à qn
to beat sb up inf

3. casser (se blesser):

to fall over Brit
to come a cropper Brit inf
to have a scrap inf
se casser la tête inf ou le cul slang à faire qc
casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
to bug sb inf
il nous les casse vulg sl
to nosh Brit inf
to chock Am inf

sous-verre <pl sous-verre, sous-verres> [suvɛʀ] RZECZOW. m

dessous-de-verre <pl dessous-de-verre> [d(ə)sudvɛʀ] RZECZOW. m

porte-verre <pl porte-verre, porte-verres> [pɔʀt(ə)vɛʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła verres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

verres w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła verres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sous-verre [suvɛʀ] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła verres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

verres Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

verres z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文