jus w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

court-jus <pl courts-jus> [kuʀʒy] RZECZOW. m slang

tire-jus <pl tire-jus> [tiʀʒy] RZECZOW. m slang

Tłumaczenia dla hasła jus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jus w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła jus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jus Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ça vaut le jus! inf
au jus! inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文