weak w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła weak w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. weak (in bodily functions):

3. weak:

weak-willed [Brit wiːkˈwɪld, Am ˌwikˈwɪld] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła weak w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

weak w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła weak w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła weak w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

weak Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

weak Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文