firm w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła firm w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.firm [Brit fəːm, Am fərm] RZECZOW. (business)

II.firm up CZASOW. [Brit fəːm -, Am fərm -] (firm up [sth], firm [sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła firm w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

firm w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła firm w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła firm w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

firm Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to stand firm a. fig
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文