grip w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grip w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.grip <part prés gripping; prét, part passé gripped> [Brit ɡrɪp, Am ɡrɪp] CZASOW. przech.

III.grip <part prés gripping; prét, part passé gripped> [Brit ɡrɪp, Am ɡrɪp] CZASOW. nieprzech. (hold)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła grip w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grip w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grip w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła grip w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

grip Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文