teeth w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła teeth w angielski»francuski słowniku

teeth → tooth

Zobacz też tooth

I.tooth <pl teeth> [Brit tuːθ, Am tuθ] RZECZOW. (of person, animal, comb, zip, saw)

I.tooth <pl teeth> [Brit tuːθ, Am tuθ] RZECZOW. (of person, animal, comb, zip, saw)

teeth w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła teeth w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też tooth

Tłumaczenia dla hasła teeth w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

teeth Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文