travail w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła travail w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.trav|ail1 <pl travaux> [tʀavaj, o] RZECZOW. m

2. travail:

3. travail:

1. travail:

work sg

III.trav|ail1 <pl travaux> [tʀavaj, o]

hard labour Brit sg
travaux pratiques, TP ECOLE, UNIV

Zobacz też salaire

travail2 <pl travails> [tʀavaj] RZECZOW. m (appareil)

Tłumaczenia dla hasła travail w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

travail w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła travail w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

travail <-aux> [tʀavaj, o] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła travail w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

travail Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

travail Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła travail w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文