gross w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gross w angielski»francuski słowniku

I.gross <pl gross> [Brit ɡrəʊs, Am ɡroʊs] RZECZOW. (twelve dozen)

I.gross out CZASOW. [Brit ɡrəʊs -, Am ɡroʊs -] inf (gross [sb] out) Am

I.gross up CZASOW. [Brit ɡrəʊs -, Am ɡroʊs -] (gross up [sth]) FIN

gross w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gross w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gross w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gross Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文