force w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła force w angielski»francuski słowniku

1. force (compel, oblige):

Zobacz też task force, workforce, labour force

I.force down CZASOW. [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] down, force down [sth])

force w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła force w angielski»francuski słowniku

force Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

force Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文