sun's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sun's w angielski»francuski słowniku

sun ASTRON
a place in the sun fig

II.sun <part prés sunning; prét, part passé sunned> [Brit sʌn, Am sən] CZASOW. nieprzech. Am

sun's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sun's w angielski»francuski słowniku

sun's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文