pendant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pendant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.pendant1 [pɑ̃dɑ̃] PRZYIMEK

1. pendant (pour exprimer une durée):

2. pendant (au cours de):

I.pendant2 (pendante) [pɑ̃dɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła pendant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pendant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pendant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.pendant [pɑ̃dɑ̃] SPÓJNIK

pendant(e) [pɑ̃dɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pendant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pendant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文