cou w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cou w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku] PRZYMIOT.

II.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku] RZECZOW. mf (personne)

III.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku] RZECZOW. m (lieu)

IV.casse-cou <pl casse-cou, casse-cous> [kasku]

cou-de-pied <pl cous-de-pied> [kudpje] RZECZOW. m

ras-de-cou [ʀɑdku], ras-du-cou [ʀɑdyku] RZECZOW. m <pl ras-de-cou>

Tłumaczenia dla hasła cou w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cou w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cou w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cou w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cou Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

I take a ... cm collar
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文