warning w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła warning w angielski»francuski słowniku

I.warning [Brit ˈwɔːnɪŋ, Am ˈwɔrnɪŋ] RZECZOW.

II.warning [Brit ˈwɔːnɪŋ, Am ˈwɔrnɪŋ] PRZYMIOT.

warning w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła warning w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła warning w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

warning Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文