official w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła official w angielski»francuski słowniku

I.official [Brit əˈfɪʃ(ə)l, Am əˈfɪʃəl] RZECZOW.

II.official [Brit əˈfɪʃ(ə)l, Am əˈfɪʃəl] PRZYMIOT.

semi-official [Brit sɛmɪəˈfɪʃ(ə)l, Am ˌsɛmiəˈfɪʃəl] PRZYMIOT.

Zobacz też Knight/Dame, Honours List

official w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła official w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła official w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

official Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

official Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文