deuxième w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła deuxième w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła deuxième w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

deuxième w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła deuxième w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] PRZYMIOT. antéposé

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. mf

III.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. m

IV.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła deuxième w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

deuxième Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

deuxième Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła deuxième w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文