billet w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła billet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

6. billet (lettre):

billet dated ou liter
billet à ordre COM
billet de retard ADMIN, COM
billet vert inf
billet vert inf
greenback Am inf

porte-billets, porte-billet <pl porte-billets> [pɔʀt(ə)bijɛ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła billet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

billet w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła billet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła billet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

billet Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

détenteur(-trice) m (ż) du billet
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文