cinq w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cinq w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też recevoir

I.recevoir [ʀəsvwaʀ, ʀ(ə)səvwaʀ] CZASOW. przech.

1. recevoir (être le destinataire de):

2. recevoir:

quarante-cinq [kaʀɑ̃tsɛ̃k] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

cinq-à-sept <pl cinq-à-sept> [sɛ̃kasɛt] RZECZOW. m (rendez-vous)

Tłumaczenia dla hasła cinq w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cinq w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cinq w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cinq w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cinq Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文