venus w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła venus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. venir (marque le développement):

1. venir (dans l'espace):

to get sb inf

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Zwroty:

I.venu (venue) [vəny] CZASOW. pp

venu → venir

II.venu (venue) [vəny] PRZYMIOT.

III.venu (venue) [vəny] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też venir, Premier ministre, premier

3. venir (marque le développement):

1. venir (dans l'espace):

to get sb inf

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Zwroty:

I.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] PRZYMIOT.

4. premier (par sa supériorité):

II.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] RZECZOW. m (ż)

VII.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ]

cheveu-de-Vénus <pl cheveux-de-Vénus> [ʃəvødvenys] RZECZOW. m BOT

Tłumaczenia dla hasła venus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

venus w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła venus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też venir

III.venir [v(ə)niʀ] CZASOW. nieprzech. impers +être

III.venir [v(ə)niʀ] CZASOW. nieprzech. impers +être

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła venus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

venus Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文