reduce w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reduce w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.reduce [Brit rɪˈdjuːs, rɪˈdʒuːs, Am rəˈd(j)us] CZASOW. przech.

II.reduce [Brit rɪˈdjuːs, rɪˈdʒuːs, Am rəˈd(j)us] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reduce w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
réduire GASTR, CHIM composé
to set, to reduce technical

reduce w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reduce w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reduce w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

reduce Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文