flesh w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła flesh w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. flesh fig:

I.flesh out CZASOW. [Brit flɛʃ -, Am flɛʃ -] (flesh [sth] out, flesh out [sth])

Tłumaczenia dla hasła flesh w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

flesh w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła flesh w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła flesh w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

flesh Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文