stocks w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stocks w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. stock (supply, store, accumulation):

stock m (of de)

Tłumaczenia dla hasła stocks w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stocks w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stocks w angielski»francuski słowniku

stocks Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cote ż
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文