garden w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła garden w angielski»francuski słowniku

I.garden [Brit ˈɡɑːd(ə)n, Am ˈɡɑrd(ə)n] RZECZOW.

III.garden [Brit ˈɡɑːd(ə)n, Am ˈɡɑrd(ə)n] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też botanic

garden w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła garden w angielski»francuski słowniku

garden Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文