produce w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła produce w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.produce RZECZOW. [Brit ˈprɒdjuːs, Am ˈprɑd(j)us, ˈproʊd(j)us] U

I.mass-produce [Brit masprəˈdjuːs, Am ˌmæsprəˈd(j)us] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła produce w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

produce w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła produce w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

produce2 [ˈprɒdju:s, Am ˈprɑ:du:s] RZECZOW. no pl

Tłumaczenia dla hasła produce w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

produce Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文