mass-produce w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mass-produce w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła mass-produce w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.chaîne, chaine [ʃɛn] Chaînes de télévision RZECZOW. ż

III.chaîne, chaine [ʃɛn] Chaînes de télévision

Zobacz też Chaînes de télévision

1. masse (ensemble):

2. masse (grande quantité):

mass-produce w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mass-produce w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła mass-produce w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文