support w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła support w angielski»francuski słowniku

I.support [Brit səˈpɔːt, Am səˈpɔrt] RZECZOW.

1. support (moral, financial, political):

support w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła support w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła support w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

support Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

support Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文