died w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła died w angielski»francuski słowniku

II.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] CZASOW. przech.

III.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] CZASOW. nieprzech.

1. die (expire, end one's life):

died w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła died w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sine die [ˌsaɪnɪˈdaɪi:, Am ˌsaɪniˈdaɪi] PRZYSŁ. LAW

Tłumaczenia dla hasła died w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

died Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文