choc w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła choc w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. choc (rencontre brutale):

choc MOTOR (collision)

Zobacz też onde, État

pare-chocs, pare-choc <pl pare-chocs> [paʀʃɔk] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła choc w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

choc w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła choc w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

prix-choc <prix-chocs> [pʀiʃɔk] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła choc w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

choc Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

choc Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文