violence w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła violence w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

violence [vjɔlɑ̃s] RZECZOW. ż

1. violence (de personne, événement, sentiment):

faire violence à qn form

non-violence [nɔ̃vjɔlɑ̃s] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła violence w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

violence w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła violence w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła violence w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

violence Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

violence Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła violence w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文